Spiseforstyrrelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Barnets somatiske- og psykiske symptomer. Funksjonsnivå.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: EKG. Blodprøver.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 13-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Barnets somatiske- og psykiske symptomer. Funksjonsnivå.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: EKG. Blodprøver.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon
 • tilleggssymptomer

Søk i NEL for "Spiseforstyrrelser"

Tilstander Vis 25 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.08.2019
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Omfattende somatisk og psykiatrisk utredning. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske tilleggssymptomer
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne

Øyeblikkelig hjelp må vurderes hvis flere alvorlighetsfaktorer opptrer.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske
 • tilleggssymptomer

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.