Dysfagi og odynofagi

(D21)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet? Uvikling av symptomer. Utløsende faktorer. Lokalisasjon? Konsekvenser?

Funn: AT? Hevelse, knuter på halsen?

Suppl. us: Hb, SR, CRP Ev. blod i avføring.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet? Uvikling av symptomer. Utløsende faktorer. Lokalisasjon? Konsekvenser?

Funn: AT? Hevelse, knuter på halsen?

Suppl. us: Hb, SR, CRP Ev. blod i avføring.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Pasienter som ikke klarer å svelge mat/drikke gis kortere frist, dersom de ikke innlegges og får øyeblikkelig hjelp.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.11.2020

Dysfagi og odynofagi (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Svelgbesvær og smerter ved svelging.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
I første rekke undersøkelse av spiserør, svelgfunksjon og spiserørsfunksjon.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter som ikke klarer å svelge mat/drikke gis kortere frist, dersom de ikke innlegges og får øyeblikkelig hjelp.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen