Medfødte misdannelser - seqvele

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av plager. Konsekvenser for næringsinntak el. påvirkning av viktige organfunksjoner.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av plager. Konsekvenser for næringsinntak el. påvirkning av viktige organfunksjoner.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av plager (fra skjemmende små arr til alvorlig affisert)
  • næringsinntak og påvirkning av viktige organfunksjoner
  • økende alder kan gi større plager

Søk i NEL for "Medfødte misdannelser - seqvele"

Tilstander Vis 91 treff »

Andre profesjonelle Vis 23 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 08.12.2021

Følgetilstander av medfødte misdannelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stygge arr, inkontinens, diverse gastrointestinale plager. Diagnosegruppen inneholder svært ulike lidelser med ulik nytte av helsehjelpen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av plager (fra skjemmende små arr til alvorlig affisert)
  • næringsinntak og påvirkning av viktige organfunksjoner
  • økende alder kan gi større plager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen