Sykelig overvekt - barn - Beh.

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuell: Spiseforstyrrelse? Depresjon? Tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI? Tilleggssykdommer? Vansker med dagligdagse gjøremål? Behandlingsmotivasjon? Isoleringstendens?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuell: Spiseforstyrrelse? Depresjon? Tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI? Tilleggssykdommer? Vansker med dagligdagse gjøremål? Behandlingsmotivasjon? Isoleringstendens?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI
  • tilleggssykdommer
  • mistanke om tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekt
  • spiseforstyrrelse
  • depresjon
  • behandlingsmotivasjon hos barn/ungdom og familie
  • vansker med dagligdagse gjøremål
  • isoleringstendens med skolefravær og manglende utdanning som konsekvens
Klinisk erfaring tilsier at behandling bør starte i så ung alder som mulig

Søk i NEL for "Sykelig overvekt - barn"

Symptomer

Tilstander

 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 19.02.2020

Overvekt - sykelig (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sykelig overvekt med KMI større eller lik 30. Overvekt uten komplikasjoner gis ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • organpåvirkning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen